Avainklubi tarjoaa kuluttajille mahdollisuuden osallistua suomalaisten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Vastaa kyselyihin, ideoi, vaikuta ja voita palkintoja!

Kirjaudu

Tietosuojaseloste ja käyttöehdot 23.5.2018

Sisältö

Yleistä               
1. Rekisterinpitäjä
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
3. Rekisterin nimi
4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
5. Rekisterin tietosisältö
6. Säännönmukaiset tietolähteet
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
9. Profilointi
10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
12. Tietosuojaselosteen muutosoikeus
13. Yhteystiedot

Yleistä

Suomalaisen Työn Liitto on sitoutunut noudattamaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR), jota sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa.

Tällä tietosuojaselosteella informoimme luonnollisia henkilöitä heidän henkilötietojensa käsittelystä. Henkilöiden on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot rekisteröityäkseen Avainklubin käyttäjäksi.

1. Rekisterinpitäjä

Suomalaisen Työn Liitto ry (Y-tunnus: 0201524-9)
Pl 429 (Mikonkatu 17), 00101 Helsinki
puh. (09) 6962 430

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Merja Mantila-Knuuttila
Suomalaisen Työn Liitto ry
Pl 429 (Mikonkatu 17), 00101 Helsinki
puh. (09) 6962 430
 
3. Rekisterin nimi

Avainklubin käyttäjärekisteri
 
4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen). Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille.

Suomalaisen Työn Liitolla on oikeus luovuttaa henkilötietoja sen 100 % omistaman tytäryhtiö Avainlippu Oy:n (Y-tunnus: 0842861-8) käyttöön tarvittaessa. Suomalaisen Työn Liitto vastaa, että Avainlippu Oy toimii tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Suomalaisen Työn Liiton kumppani Avainklubi-palvelussa on Taloustutkimus Oy. Taloustutkimus hoitaa alihankkijana henkilötietojen käsittelijänä Avainklubi-palveluun tuottamiseen liittyviä tehtäviä. Suomalaisen Työn Liitolla on oikeus luovuttaa henkilötietoja Taloustutkimuksen käyttöön niiltä osin, kuin se palvelun tuottamisen kannalta on välttämätöntä. Tietoja ei käytetä Taloustutkimuksen muuhun käyttöön. 

Myös Avainklubiin kuuluvat yritykset saavat käyttäjien tietoja erilaisten tuotekehityskyselyiden kautta. Yritykset saavat käyttää tietoja vain kyseiseen kyselyyn liittyvissä tutkimus- analytiikka- ja tilastointitarkoituksissa.

Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään lisäksi Surveypal Oy:n kyselytyökalussa sekä Koodiviidakko Oy:n Postiviidakko-uutiskirjetyökalussa Avainklubin toimintojen suorittamiseksi. Surveypal Oy ja Koodiviidakko Oy toimivat henkilötietojen käsittelijöinä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta noudattaen.

Henkilötietojen käyttötarkoitus on Avainklubi-palvelun toimijoiden ja käyttäjien välinen yhteydenpito, Avainklubin mahdollisten ansiomerkkien, etujen ja hyötyjen toimittaminen käyttäjille sekä käyttötilastointi. Rekisteröitymällä palveluun käyttäjä antaa suostumuksesta siihen, että hänelle voidaan lähettää Avainklubia koskevia tiedotteita ja ilmoituksia.

5. Rekisterin tietosisältö

Käyttäjistä tallennetaan tietoa rekisteröinnin yhteydessä. Käyttäjä voi itse täydentää profiilitietojaan. Lisäksi käyttäjistä tallennetaan kyselyihin antamat tietonsa. Avainklubin käyttäjärekisteri sisältää seuraavia luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja:

Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjältä pyydettävät tiedot:

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Sukupuoli
 • Syntymäpäivä
 • Lähiosoite
 • Postinumero
 • Postitoimipaikka
 • Kiinnostuksen kohteet
 • Jos käyttäjä on kirjautunut Facebook-tunnuksilla, Avainklubi saa seuraavat: julkinen profiili ja sähköpostiosoite.

Käyttäjä voi täydentää julkiseen profiiliinsa seuraavat tiedot ja päättää tietojensa julkaisuasteen:

 • käyttäjän oma esittely
 • kuva
 • sijainti
 • taidot
 • linkki muualla olevaan profiiliin

Lisäksi järjestelmään tallentuvat käyttäjästä seuraavat tiedot:

 • Ryhmät, joihin käyttäjä on liittynyt
 • Käyttäjän palveluun syöttämät ideat ja kommentit
 • Käyttäjän yritysten kyselyihin antamat tiedot ja vastaukset

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Ainoana tietolähteenä on käyttäjä itse. Tietoja saadaan käyttäjän rekisteröityessä Avainklubi-palveluun, päivittäessä omia tietojaan tai vastatessa kyselyihin.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan, kuin henkilö on jäsen Avainklubi-yhteisössä. Henkilön pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa järjestelmästä. Henkilö voi lähettää pyynnön tietojensa poistoon sähköpostitse osoitteeseen avainklubirekisteri@suomalainentyo.fi.

Poisto on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja henkilötietoja.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Edellä mainitun rajoittamatta suoritettaessa toimeksiantoja EU:n ja ETA:n ulkopuolella tietoja voidaan siirtää toimeksiannon kannalta tarpeellisessa laajuudessa myös Euroopan Unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa ei ole.

B. ATK:lle talletetut tiedot
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Asiakastietoihin on pääsy vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla, Taloustutkimuksen sekä palvelussa kyselyjä tekevien yritysten työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään sekä rekisterin teknisen alustan tarjoavan Mediamaisteri Groupin niillä työntekijöillä, jotka vastaavat palvelun teknisestä ylläpidosta.

Asiakastietoja käsittelevät henkilöt on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti. Kukin henkilökunnastamme näkee omilla käyttäjätunnuksillaan ja salasanoillaan asiakastietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä.

9. Profilointi

Osana Avainklubin käyttäjärekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelytoimia rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijät voivat hyödyntää tietoja myös profilointitarkoituksissa. Profilointi toteutetaan käyttämällä rekisteriin tallentuneita henkilö- ja käyttäjätietoja. Profiloinnin tarkoituksena on kohdistaa kyselyitä ja viestejä erilaisille Avainklubin käyttäjäryhmille.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle osoitteeseen avainklubirekisteri@suomalainentyo.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11.  Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle osoitteeseen avainklubirekisteri@suomalainentyo.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

12. Tietosuojaselosteen muutosoikeus

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

13. Yhteystiedot

Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostilla: avainklubirekisteri@suomalainentyo.fi.

 

Käyttöehdot 23.5.2018

 

 1. Avainklubin tarkoituksena on jalostaa suomalaisten ideat ja oivallukset menestystuotteiksi ja -palveluiksi. Avainklubiin rekisteröitynyt käyttäjä voi ideoida uudenlaisia tuotteita ja palveluita ja ehdottaa niitä yrityksille, sekä vastata yritysten tuotekehitykseen liittyviin kyselyihin ja ottaa osaa yritysten järjestämiin tuotetestauksiin.
   
 2. Avainklubin omistaa Suomalaisen Työn Liitto ja sen 100 % omistama tytäryhtiö Avainlippu Oy (myöhemmin palveluntarjoaja). 1.1.2017 alkaen Avainklubia hallinnoi Taloustutkimus Oy alihankintana.
   
 3. Avainklubiin voi liittyä kuka tahansa luonnollinen ja yli 16-vuotias henkilö, jolla on voimassa oleva sähköpostiosoite (myöhemmin käyttäjä). Henkilö toimii Avainklubissa omalla nimellään. Käyttäjä tunnistetaan sähköpostiosoitteen avulla.
   
 4. Käyttäjä ei saa keskeyttää, häiritä, tai muutoin vaikeuttaa Avainklubin tai sen käyttäjien toimintaa millään tavoin eikä käyttää Avainklubia näiden ehtojen vastaisesti. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa käyttäjä tai estää palvelua häiritsevä käyttäjä.
   
 5. Osa Avainklubista on tarkoitettu kaikille (yleinen osa) ja osa rajattu pienemmille ryhmille.
   
 6. Avainklubin yleiseen osaan jätetyt ideat ovat vapaasti kaikkien avainklubilaisten nähtävillä. Kenellä tahansa on oikeudet Avainklubissa kehitettyjen ideoiden ja sisältöjen hyödyntämiseen. Avainklubi sopii siis sellaisten ideoiden ja oivallusten kehittämiseen, joita ei voida suojata esimerkiksi patenteilla tai hyödyllisyysmallilla. Mikäli epäilet, että ideassasi tai keksinnössäsi on suojattavaa, ota yhteyttä ELY-keskuksessa toimivaan innovaatioasiantuntijaan ennen kuin julkaiset ideasi/keksintösi. Lähellä kaupallistamista olevia keksinnöllisiä ideoita ei suositella jätettäväksi Avainklubiin.
   
 7. Salasanalla erikseen suljetuissa osioissa voidaan yritysten kanssa tehdä tuotteiden ideointiin, jatkokehittämiseen ja testaamiseen liittyviä toimenpiteitä. Tällöin näihin salasanalla suljettuihin Avainklubin osiin kutsutut käyttäjät tekevät erillissopimuksen, jossa he luovuttavat yrityksille oikeudet ideoiden jatkokehittelyyn.
   
 8. Käyttäjällä on vapaat oikeudet luoda, katsoa, jatkoideoida ja kommentoida sisältöä niissä Avainklubin osissa, joihin hänet on kutsuttu osallistumaan tai joihin hänelle on annettu oikeus osallistua.
   
 9. Avainklubissa on yrityskäyttäjiä, jotka
 • hallinnoivat yrityksensä tuotekehityshankkeita
 • osallistuvat keskusteluun käyttäjien kanssa

10. Avainklubissa on moderaattoreita, jotka

 • valvovat Avainklubin toimintaa
 • voivat poistaa epäasiallisia ja pitkään kommentoimatta tai jatkoideoimatta olleita ideoita
 • voivat osallistua Avainklubissa ideointiin samoin kuin peruskäyttäjätkin

11. Käyttäjät voivat ilmoittaa asiattomista kommenteista tai ideoista.

12. Avainklubiin laitettavat tiedot eivät saa sisältää mitään yritysten tai yhteisöjen liike- tms. salaisuuksia, jotka ovat salassa pidettävää tai luottamuksellista tietoa.

13. Avainklubin käytöstä julkaistaan erilaisia listoja esimerkiksi ideoista, tuotekehityshankkeista ja palkituista avainklubilaisista. Lisäksi asiallisesta ja aktiivisesta osallistumisesta Avainklubin toimintaan voidaan palkita ansiomerkein ja palkinnoin. Palkitsemisen tarkemmat kriteerit vaihtelevat tapauskohtaisesti. Avainklubilla on oikeus julkistaa palkittavien nimet ja paikkakunnat.

14. Avainklubissa on yhteistyökumppaneina yrityksiä, mikä tarkoittaa sitä, että kaikkia palvelussa kirjoitettuja viestejä voidaan hyödyntää yritysten toiminnassa.

15. Käyttäjistä kerätään kahdenlaisia tietoja: käyttäjän antamia profiilitietoja ja käyttäjän tutkimuksissa antamia tietoja. Näitä tietoja ei luovuteta Avainklubin ulkopuolelle tai Avainklubin ulkopuolisille toimijoille, mutta Avainklubiyritykset käyttävät tietoja tutkimus- ja tuotekehityshankkeissa. Avainklubin käyttö- ja asiointitietoja hyödynnetään käyttäjien palkitsemisessa ja muissa 13-kohdan tarkoituksissa sekä 9- ja 10-kohdan valvonnan toteuttamiseksi. Käyttö- ja asiointitietoja käytetään myös valittaessa avainklubilaisia erilaisiin tuotekehitystehtäviin. Avainklubin käytöstä kootaan lisäksi yleisen tason tilastotietoja, joista yksittäiset käyttäjät eivät ilmene.

16. Avainklubiin kuuluu verkkopalvelun lisäksi olennaisena ja erottamattomana osana palvelun tarkoitusta toteuttava sähköpostiviestintä. Käyttäjille lähetetään heidän antamaansa sähköpostiosoitteeseen uutiskirje.

17. Avainklubi.fi -palvelun teknisenä ylläpitäjänä toimii Mediamaisteri Oy.

Palvelin- ja tietoliikennelaitteet on sijoitettu Ficolo Oy:n konesaliin Ulvilassa.

Palvelun ylläpitäjän tavoitteena on turvata tärkeiden tietojen, tietojärjestelmien, palveluiden ja tietoverkkojen toiminta, estää niiden valtuudeton käyttö sekä tahaton tai tahallinen tiedon tuhoutuminen ja vääristyminen. Tietojen turvallisuudesta huolehditaan kaikessa tietojenkäsittelyssä, tiedon kaikissa olomuodoissa ja koko elinkaaren ajan.

Avainklubi.fi -palvelussa on käytössä Elgg-ohjelmiston sisäinen tunnistautuminen sekä Facebook-tunnistautuminen. Facebook-tunnistautumisessa palveluiden välillä siirretään ainoastaan palvelun käytön kannalta olennaiset tiedot.

Palvelu on toteutettu avoimen lähdekoodin Elgg-ohjelmistolla (http://www.elgg.org), joka on vapaalla GPL-lisenssillä (http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).

18. Käyttäjillä täytyy olla asialliset oikeudet ja luvat jakamiinsa aineistoihin. Avainklubin ylläpitäjällä on oikeus poistaa sopimattomaksi katsomansa aineiston. Käyttäjä ei saa lähettää, toimittaa tai julkaista Avainklubissa mitään sellaista sisältöä, joka on lain tai hyvän tavan vastaista, kolmansien osapuolten oikeuksia loukkaavaa tai muutoin julkaistavaksi soveltumatonta. Käyttäjä ei saa käyttää Avainklubia oikeudettomasti mainostamiseen.

19. Avainklubista voi erota ilmoittamalla eroamisesta sähköpostitse osoitteeseen avainklubirekisteri@suomalainentyo.fi.

20. Suomalaisen Työn Liitto ry/Avainlippu Oy pidättää itselleen oikeuden tehdä muutoksia Avainklubi-palveluun ja sen käyttöehtoihin.