Avainklubi tarjoaa kuluttajille mahdollisuuden osallistua suomalaisten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Vastaa kyselyihin, ideoi, vaikuta ja voita palkintoja!

Kirjaudu

Käyttöehdot 1.1.2017

 1. Avainklubin tarkoituksena on jalostaa suomalaisten ideat ja oivallukset menestystuotteiksi ja –palveluiksi. Tämä tuo Suomeen työllisyyttä ja hyvinvointia. Internetissä toimiva yhteisöpalvelu Avainklubi antaa jokaiselle suomalaiselle mahdollisuuden vaikuttaa Suomen menestymiseen.
 2. Avainklubin omistaa Suomalaisen Työn Liitto ja sen Avainlippu Oy (myöhemmin palveluntarjoaja). 1.1.2017 alkaen Avainklubia hallinnoi Taloustutkimus Oy alinhankintana.
 3. Avainklubiin voi liittyä kuka tahansa luonnollinen ja yli 15-vuotias henkilö, jolla on voimassa oleva sähköpostiosoite (myöhemmin käyttäjä). Henkilö toimii Avainklubissa omalla nimellään. Käyttäjä tunnistetaan sähköpostiosoitteen avulla.
 4. Käyttäjä ei saa keskeyttää, häiritä, tai muutoin vaikeuttaa Avainklubin tai sen käyttäjien toimintaa millään tavoin eikä käyttää Avainklubia näiden ehtojen vastaisesti. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa käyttäjä tai estää palvelua häiritsevä käyttäjä.
 5. Osa Avainklubista on tarkoitettu kaikille (yleinen osa) ja osa rajattu pienemmille ryhmille.
 6. Avainklubin yleiseen osaan jätetyt ideat ovat vapaasti kaikkien avainklubilaisten nähtävillä. Kenellä tahansa on oikeudet Avainklubissa kehitettyjen ideoiden ja sisältöjen hyödyntämiseen. Avainklubi sopii siis sellaisten ideoiden ja oivallusten kehittämiseen, joita ei voida suojata esimerkiksi patenteilla tai hyödyllisyysmallilla. Mikäli epäilet, että ideassasi tai keksinnössäsi on suojattavaa, ota yhteyttä ELY-keskuksessa toimivaan innovaatioasiantuntijaan ennen kuin julkaiset ideasi/keksintösi. Lähellä kaupallistamista olevia keksinnöllisiä ideoita ei suositella jätettäväksi Avainklubiin.
 7. Salasanalla erikseen suljetuissa osioissa voidaan yritysten kanssa tehdä tuotteiden ideointiin, jatkokehittämiseen ja testaamiseen liittyviä toimenpiteitä. Tällöin näihin salasanalla suljettuihin Avainklubin osiin kutsutut käyttäjät tekevät erillissopimuksen, jossa he luovuttavat yrityksille oikeudet ideoiden jatkokehittelyyn.
 8. Käyttäjällä on vapaat oikeudet luoda, katsoa, jatkoideoida ja kommentoida sisältöä niissä Avainklubin osissa, joihin hänet on kutsuttu osallistumaan tai joihin hänellä on hänelle on annettu oikeus osallistua.
 9. Avainklubissa on yrityskäyttäjiä, jotka
  • hallinnoivat yrityksensä tuotekehityshankkeita
  • osallistuvat keskusteluun käyttäjien kanssa
  • voivat poistaa käyttäjien kommentteja ja ideoita
 10. Avainklubissa on moderaattoreita, jotka
  • valvovat Avainklubin toimintaa
  • voivat poistaa epäasiallisia ja pitkään kommentoimatta tai jatkoideoimatta olleita ideoita
  • voivat osallistua Avainklubissa ideointiin samoin kuin peruskäyttäjätkin
 11. Käyttäjät voivat ilmoittaa asiattomista kommenteista tai ideoista.
 12. Avainklubiin laitettavat tiedot eivät saa sisältää mitään yritysten tai yhteisöjen liike- tms. salaisuuksia, jotka ovat salassa pidettävää tai luottamuksellista tietoa.
 13. Avainklubin käytöstä julkaistaan erilaisia listoja esimerkiksi ideoista, tuotekehityshankkeista ja palkituista avainklubilaisista. Lisäksi asiallisesta ja aktiivisesta osallistumisesta Avainklubin toimintaan voidaan palkita ansiomerkein ja palkinnoin. Palkitsemisen tarkemmat kriteerit vaihtelevat tapauskohtaisesti. Avainklubilla on oikeus julkistaa palkittavien nimet ja paikkakunnat.
 14. Avainklubissa on yhteistyökumppaneina yrityksiä, mikä tarkoittaa sitä, että kaikkia palvelussa kirjoitettuja viestejä voidaan hyödyntää yritysten toiminnassa
 15. Käyttäjistä kerätään kahdenlaisia tietoja: käyttäjän antamia profiilitietoja ja käyttäjän tutkimuksissa antamia tietoja. Näitä tietoja ei luovuteta Avainklubin ulkopuolelle, mutta Avainklubin toimijat (mm. pilottiyritykset) käyttävät tietoja tutkimus- ja tuotekehityshankkeissa. Avainklubin käyttö- ja asiointitietoja hyödynnetään käyttäjien palkitsemisessa ja muissa 13-kohdan tarkoituksissa sekä 9- ja 10-kohdan valvonnan toteuttamiseksi. Käyttö- ja asiointitietoja käytetään myös valittaessa avainklubilaisia erilaisiin tuotekehitystehtäviin. Avainklubin käytöstä kootaan lisäksi yleisen tason tilastotietoja, joista yksittäiset käyttäjät eivät ilmene.
 16. Avainklubiin kuuluu verkkopalvelun lisäksi olennaisena ja erottamattomana osana palvelun tarkoitusta toteuttava sähköpostiviestintä.
 17. Tietoturva
  • Avainklubi.fi -palvelun teknisenä ylläpitäjänä toimii Mediamaisteri Group.
  • Palvelin- ja tietoliikennelaitteet on sijoitettu Seclan Oy:n valvottuun konesaliin Tampereella ja Nokialla. Palvelimet ovat virtualisoituja ja ne sijaitsevat jaetussa konesalitilassa.
  • Palvelun ylläpitäjän tavoitteena on turvata tärkeiden tietojen, tietojärjestelmien, palveluiden ja tietoverkkojen toiminta, estää niiden valtuudeton käyttö sekä tahaton tai tahallinen tiedon tuhoutuminen ja vääristyminen. Tietojen turvallisuudesta huolehditaan kaikessa tietojenkäsittelyssä, tiedon kaikissa olomuodoissa ja koko elinkaaren ajan.
  • Avainklubi.fi -palvelussa on käytössä Elgg-ohjelmiston sisäinen tunnistautuminen sekä Facebook-tunnistautuminen. Facebook-tunnistautumisessa palveluiden välillä siirretään ainoastaan palvelun käytön kannalta olennaiset tiedot.
  • Palvelu on toteutettu avoimen lähdekoodin Elgg-ohjelmistolla (http://www.elgg.org), joka on vapaalla GPL-lisenssillä (http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).
 18. Käyttäjillä täytyy olla asialliset oikeudet ja luvat jakamiinsa aineistoihin. Avainklubin ylläpitäjällä on oikeus poistaa sopimattomaksi katsomansa aineiston. Käyttäjä ei saa lähettää, toimittaa tai julkaista Avainklubissa mitään sellaista sisältöä, joka on lain tai hyvän tavan vastaista, kolmansien osapuolten oikeuksia loukkaavaa tai muutoin julkaistavaksi soveltumatonta. Käyttäjä ei saa käyttää Avainklubia oikeudettomasti mainostamiseen.
 19. Avainklubista voi erota ilmoittamalla eroamisesta sähköpostitse osoitteeseen atte.avainkettu@avainlippu.fi tai etusivun alalaidassa olevan palautelomakkeen avulla.
 20. Suomalaisen Työn Liitto ry/Avainlippu Oy pidättää itselleen oikeuden tehdä muutoksia Avainklubi-palveluun ja sen käyttöehtoihin.